Maksājumu iestādes un Elektroniskās naudas emitenti - Latvijas finanšu tirgus dalībnieki, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (EU) 2015/2366, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/110/EK, un kas ļauj uzsākt sniegt starpniecības finanšu pakalpojumus bez lielām investīcijām.

Viena no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām ir līkuma subjekta pienākums veikt regulāru darbinieku apmācību, lai pilnveidotu viņu prasmi konstatēt neparasta darījuma pazīmes un aizdomīgus darījumus.
Finanšu bizness nevar iztikt bez klientu un viņu maksājumu uzskaites. Paymart Suite ir ērts un elastīgs instruments dažādu konstrukciju biznesa ideju realizēšanai veidošanai, un kuru nav obligāti jāiegādājās. Sistēmas noma ļaus saglabāt budžetu.
Iespēja ķerties pie jaunas biznesa idejas realizācijas, nezaudējot laiku un līdzekļus speciālistu meklējumiem, iekārtu un sistēmu iegādei ir veigsmīga start-up garantija. Mēs zinam, kas jums ir nepieciešams un kā to darīt.